Telefonia Mòbil

Si no et vols preocupar de configurar-te la teva pròpia tarifa o de passar-te en el consum a Icatel t'oferim les nostres tarifes planes amb les quals no podràs sobrepassar el màxim establert. Escull entre la Xica, Mica i Tica per decidir-te per aquella que s'adapti a tu!

  • Tarifa

   XICA

  • 3,95

   IVA INCLÒS

  • INCLOU: 10 MINUTS

   de trucades sense

   establiment + 150MB

   per internet i whatsapp

  • I SI EM PASSO?

  • No et preocupis!, amb la XICA

   pagaràs un màxim de

   14,95€ IVA INCLÒS

   i pots arribar fins a

   60 MINUTS i fins a 300MB

  • Contracta la tarifa XICA
  • Tarifa

   MICA

  • 9,95

   IVA INCLÒS

  • INCLOU: 60 MINUTS

   de trucades sense

   establiment + 300MB

   per internet i whatsapp

  • I SI EM PASSO?

  • No et preocupis!, amb la MICA

   pagaràs un màxim de

   19,95€ IVA INCLÒS

   i pots arribar fins a

   150 MINUTS i fins a 500MB

  • Contracta la tarifa MICA
  • Tarifa

   TICA

  • 19,95

   IVA INCLÒS

  • INCLOU: 150 MINUTS

   de trucades sense

   establiment + 500MB

   per internet i whatsapp

  • I SI EM PASSO?

  • No et preocupis!, amb la TICA

   pagaràs un màxim de

   39,95€ IVA INCLÒS

   i pots arribar fins a

   300 MINUTS i fins a 1GB

  • Contracta la tarifa TICA

Els productes XICA MICA i TICA, estan pensats per un públic que vol apendre a controlar el seu consum o que la seva despesa real és molt petita(nens petits o gent gran). Els preus estan calculats a un consum concret, sent la forquilla compresa entre el preu mínim i el màxim de cadascuna de les tres tarifes una referència aproximada, exemple: una Mica que consumeixi 7 minuts pot navegar més de 600Mb.

Dóna't d'alta

 • Nom
 • Adreça
 • Localitat
 • Codi Postal
 • Província
 • Mòbil de contacte
 • Telèfon de contacte
 • Email
 • Núm. mòbil a portar ?
 • DNI/NIF
 • Còpia del DNI/NIF ?
 • Còpia Factura Actual ?
 • Compte IBAN ?
 • Observacions
 • Tarifa Escollida
 • Total

CONDICIONS DEL CONTRACTE DE SERVEI

 • 1.- Objecte del contracte. Pel present contracte, la persona física o jurídica que figura en l'anvers, en endavant el CLIENT, serà directament beneficiaria dels serveis en telefonia fixa, mòbil, connexions d'internet, manteniment de centraletes, fibra òptica, informàtica, com d'altres serveis que comercialitza ICATEL NETWORK SL, amb el CIF B20927323, i domiciliada al Carrer Emili Grahit 91 de Girona(CP 17003), en endavant ICATEL.
 • 2.- Propietat del número. En compliment del que estableix la normativa vigent, BOE-A-2009-8961, la propietat del número/s contrac-tats són del CLIENT usuari final de les línies; els drets del número/s són del CLIENT sempre que estigui al corrent de pagament i compleixi les condicions d'aquest contracte.
 • 3.- Preu dels serveis. S'aplicaran els preus i descomptes, d'acord amb l´establert en el moment de la contractació, respectant estrictament la normativa establerta per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, integrada actualment dins la CNMC. El preu podrà variar sense previ avís segons normativa, si el comportament del mercat ho requereix, o per un nou acord entre el CLIENT i ICATEL.
 • 4.- Tractament de les línies. El client autoritza a ICATEL, amb la firma del present contracte, expressament i àmpliament perquè pugui realitzar portabilitats, preseleccions, activacions, reassignacions, redireccions i/o canvis de titularitat de cadascuna de les línies contractades amb l'operador o els operadors que ICATEL cregui oportú a cada moment, garantint sempre el millor servei i les mínimes molèsties al CLIENT.
 • 5.- Facturació i forma de pagament. El sistema de facturació d'ICATEL és de caràcter mensual. El cicle de facturació és del dia 1 al 31 de cada mes. La forma de pagament del CLIENT és per rebut domiciliat a la vista en el compte que indica al formulari.
 • 6.- Suspensió del Servei per impagament. El impagament d'una factura suposarà la suspensió temporal del servei. El client serà informat via SMS i per correu electrònic del temps per efectuar el ingrés. Una vegada es faci efectiu el pagament íntegre del deute, es restablirà el servei, i es derivaran els costos de re-activament. Si el incompliment ho fos de forma reiterada ICATEL podrà exigir un dipòsit en garantia al CLIENT per tal de restablir la línia. El Client es farà càrrec de les despeses de devolució i tramitació d'ICATEL .En el cas que el impagament es demori per un període superior a 90 dies es podria suspendre definitivament. Si ICATEL detecta que el client actuant de mala fe, intenta portar les seves línies sense pagar el deute o la garantia pendent, el CLIENT autoritza amb la firma del present contracte a què siguin retornades les línies a ICATEL mitjançant portabilitat, canvi de nom o qualsevol mètode legal, que estigui al seu abast, i a informar totes les parts afectades del import del deute pendent.
 • 7.- Duració del contracte i permanència. El present contracte té una durada indefinida essent suficient la mera notificació per escrit o mitjà fefaent de la voluntat de restringir el contracte en la forma establerta en el punt 9 del present contracte. No existeix permanència.
 • 8.- Finalització del Contracte. El CLIENT per resoldre el present contracte, ha d'estar al corrent de pagament de totes les factures, s'ha de dipositar la garantia; aquesta, es el resultat de la suma de les dues últimes factures. La garantia assegura el temps transcorregut des del dia de la baixa real fins al dia que el CLIENT rep la nostra darrera factura. Una vegada rebuda la garantia ICATEL ja no presentarà cap rebut al banc i realitzarà l'ajustament corresponent amb l'última factura. ICATEL es reserva la possibilitat de restringir o limitar el consum de les línies mentre duri el traspàs.
 • 9.- Protecció de Dades. En compliment amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, ICATEL informa al CLIENT que les seves dades personals recollides mitjançant el present contracte seran tractades i s'incorporaran als fitxers de ICATEL amb l'única finalitat de complir l'objecte del present contracte i els seus annexes. També informa al CLIENT que si ho desitja, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, indicant-t'ho per escrit a l'empresa ICATEL a l'adreça fiscal o per correu electrònic a 24@icatel.cat.
 • 10.- Càrrecs especials. El CLIENT té coneixement i es fa directament responsable de totes les despeses produïdes per donar-se d'alta en serveis externs, subscripcions o d'altres realitzats des del seu número de mòbil, coneguts com a serveis Prèmium, concursos, música,.. entre d'altres. ICATEL no es farà responsable de donar de baixa aquest tipus de serveis Prèmium.
 • 11.- Càrrecs Internacionals. El CLIENT manifesta que té coneixement de les despeses extraordinàries que es poden produir pel fet d'estar fora del territori nacional, i es farà càrrec de les despeses produïdes per qualsevol de les seves línies de veu o de dades, que durant l'estança a l'estranger hagin efectuat trucades o connexions, encara que aquestes arribin amb mesos de retard.
 • 12.- Fiança de pagament. ICATEL es reserva el dret de demanar una fiança al CLIENT prèvia a la formalització del present con-tracte.
 • 13.- Clàusula d'exempció de responsabilitat. ICATEL no assumirà cap tipus de responsabilitat en relació a qualsevol perjudici ocasionat al CLIENT per causes tècniques que siguin atribuïdes a l'Operador de cobertura, com ara, falta de cobertura, tall generalitzat, problemes amb la connexió d'internet i d'altres similars. ICATEL actuarà amb diligència perquè el temps de la incidència perjudiqui el mínim possible al CLIENT.
 • 14.- Resolució de reclamacions. Qualsevol queixa o reclamació que ho requereixi es comunicarà per correu electrònic a l'adreça 24@icatel.cat, indicant el motiu i els serveis afectats. La reclamació tindrà una resposta en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de recepció.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts es resoldran a través de Juntes Arbitràries de Consum a la província de Girona. En cas d'haver d'iniciar accions judicials, seran competents els Jutjats de Girona.

ICATEL NETWORK SL.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística i incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra política de cookies.